Funaben Plus 03 PA 350gZATO 50 WG 2,5g
Wróć do: Grzybobójcze
Sadoplon 75 WPSadoplon 75 WP
Drukuj

Sadoplon 75 WP 1kg

Sadoplon 75 WP 1kg
Array
Cena sprzedaży 33,40 zł
Opis

Sadoplon 75 WP

Opakowanie: 1kg

OPIS DZIAŁANIA
Sadoplon 75 WP jest środkiem grzybobójczym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin
sadowniczych przed chorobami grzybowymi.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i sadowniczych.
 
Zawiera: 75% tiuramu.
 
STOSOWANIE ŚRODKA
1. Jabłoń
parch jabłoni
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania –3,0 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania –3,0 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym– 4.
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10- 14 dni.
Środek stosować po kwitnieniu drzew owocowych(BBCH 61-74)w okresach wilgotnej pogody.
Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
2. Grusza
parch gruszy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania –3,0 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania –3,0 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym– 4.
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10- 14 dni.
Środek stosować po kwitnieniu drzew owocowych(BBCH 65 –72)
w okresach wilgotnej pogody.
Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
3. Truskawka
szara pleśń
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania –4,0 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania –4,0 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów we sezonie wegetacyjnym –3.
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni.
Zabiegi wykonywać w okresie kwitnienia truskawki(BBCH 61 –67).
Zalecana ilość wody: 600 l/ha (używając belki Fragaria III i opryskiwaczy typu wentylatorowego).
Uwaga!
Nie stosować środka do ostatniego zabiegu, gdyż może powodować gorzknienie owoców.
4. Malina
szara pleśń, zamieranie pędów malin
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania –3,0 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania –3,0 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów we sezonie wegetacyjnym –4.
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
Pierwszy zabieg wykonać, gdy pędy osiągnęły wysokość 10-20 cm, następne w fazie (BBCH 61-93).
Zalecana ilość wody:700 l/ha.
 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1.Środek działa słabiej w temperaturze poniżej 12
2.Środek stosować przemiennie z fungicydami o innym mechanizmie działania.
 
STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik.
1. Wiśnia
gorzka zgnilizna wiśni
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 kg/ha.
Środek stosować po kwitnieniu drzew owocowych w okresach wilgotnej pogody.
Maksymalna liczba zabiegów we sezonie wegetacyjnym:4.
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10– 14 dni.
Zalecana ilość wody: 600 –700l/ha.
Zalecane opryskiwanie:drobnokropliste.

 Etykieta Sadoplon 75 WP

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania środka niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, z zasadami dobrej praktyki agrotechnicznej, jak również zastosowania go w warunkach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem sprzedającego (złe przechowywanie, nieprawidłowa technika, powstanie odpornych szczepów i gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe przed, w trakcie i po zastosowaniu środka). W razie wątpliwości należny przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku.

 

Opinie

Nikt jeszcze nie recenzował tego produktu.